plen

INFORMACJE O FIRMIE

Galeria internetowa działająca pod adresem www.art-obrazy.com , prowadzona jest przez Fi Design Studio Agnieszka Jangrot-Waszczak, ul. Kolejowa 36, 42-512 Psary, Polska, NIP: 625-218-76-27, REGON: 242972342, tel: +48 511 351 118, +48 501.457.463, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Pracownia pod adresem: ul. Pawia 19, 41-209 Sosnowiec, Polska

POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych klienta jest Fi Design Studio Agnieszka Jangrot-Waszczak, ul. Kolejowa 36, 42-512 Psary. Firma przetwarza dane osobowe klienta podane przez niego w formularzu kontaktowym w celu świadczenia usług drogą elektroniczną tj. korzystania z galerii internetowej www.art-obrazy.com, w tym dokonywania zakupów. Więcej informacji uzyskasz w polityce prywatności.
 2. Klient ma m. in. prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
 3. W realizacji

CENY

 1. Wszystkie ceny podawane w galerii internetowej na stronie www.art-obrazy.com są wyrażone w złotych polskich (PLN), zawierają podatek VAT
 2. Do ceny towaru należy doliczyć koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.
 3. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez Fi Design Studio Agnieszka Jangrot-Waszczak zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych
 4. Fi Design Studio Agnieszka Jangrot-Waszczak zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa.

DOSTĘPNOŚĆ ZAMÓWIONYCH TOWARÓW

 1. Wszystkie towary sprzedawane w sklepie internetowym są towarami dostępnymi.
 2. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia

ZAMAWIANIE TOWARÓW

 1. Galeria internetowa www.art-obrazy.com umożliwia Klientom:

  • składanie zamówień (ofert zakupu) towarów dostępnych w galerii internetowej www.art-obrazy.com i zawierania umów sprzedaży na odległość.
  • uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sgalerii internetowej.
 2. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.art-obrazy.com kierowane przez Fi Design Studio Agnieszka Jangrot-Waszczak do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.

 3. Galeria internetowa przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.art-obrazy.com. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.

 4. Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp.

 5. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.

 6. Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o nadaniu statusu „potwierdzamy reazlizację zamówienia”, a w przypadku, gdy wybrano opcję płatności przelew - przedpłata lub płatność elektroniczną za moment zawarcia umowy uważa się dokonanie płatności na wskazane przez sprzedawcę konto.

 7. Z przyczyn leżących po stronie przewoźnika maksymalna kwota pobrania (zapłaty gotówkowej) wynosi 6 500 PLN. W przypadku, gdy wartość zamówienia przewyższa ww. kwotę, sposób zapłaty różnicy zostanie ustalony indywidualnie z klientem.

 8. Jak kupować w galerii internetowej.

JAK KUPOWAĆ W GALERII INTERNETOWEJ - SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA

 1. Po wybraniu przez Klienta towaru, należy kliknąć przcisk Chcę kupić;.

 2. Przycisk Chcę kupić otwiera okno formularza kontaktowego, nalerzy go wypełnić i wysłać.

 3. Po otrzymaniu od Państwa wiadomość, skontaktujemy się i uzgodnimy szczegóły realizacji zamówienia:

  1. Poinformujemy czy zamawiana praca jest nadal dostępna

  2. Uzgodnimi sposób płatności (przelew lub płatność przy odbiorze)

  3. Ustalimy dane do faktury

  4. Uzgodnimy termin i sposób dostawy (na podany adres lub odbiór osobisty)

 4. Po dokonaniu przez Kliena płatności na konto Fi Design Studio Agnieszka Jangrot-Waszczak, zamówienie jest uznawane za prawidłowo złożone, a umowa została zawarta, a zamówienie zostanie zrealizowane.

 5. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia na podany adres poczty elektronicznej Klienta, przesłany zostanie e-mail potwierdzający złożenie zamówienia. W treści wiadomości e-mail Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia.

 6. Jeśli Klient w uzgodnionym terminie dokona płatności na konto Fi Design Studio Agnieszka Jangrot-Waszczak, zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, umowa nie zostanie zawarta, a zamówienie nie zostanie zrealizowane. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienie, przez formularz na stronie www.art-obrazy.com

 7. Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować zamówienie.

 8. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca nie zostanie zrealizowane.

 9. Fi Design Studio Agnieszka Jangrot-Waszczak może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, na wskazany przez Klienta nr telefonu kontaktowego, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia.

KOSZTY I CZAS DOSTAWY

 1. Towar zamówiony w galerii internetowej www.art-obrazy.com dostarczany jest za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników.

 2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:

  1. czas realizacji zamówienia (forma płatności, spakowanie paczki)

  2. czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.

 3. Przy każdym zamówieniu do klienta jest wysyłana informacja o przewidywanym czasie dostawy towaru.

 4. Całkowity termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych od dnia prawidłowego złożenia zamówienia.

 5. Jeżeli nie ustalono inaczej, Fi Design Studio Agnieszka Jangrot-Waszczak, wydaje towar nie później niż trzy dni robocze od dnia zawarcia umowy (po dokonaniu przez Kliena płatności na konto Fi Design Studio Agnieszka Jangrot-Waszczak, zamówienie jest uznawane za prawidłowo złożone, a umowa została zawarta, a zamówienie zostanie zrealizowane)

 6. W zależności od rodzaju wybranej przez Klienta opcji dostawy (standardowa, lub odbiór osobisty), Fi Design Studio Agnieszka Jangrot-Waszczak zobowiązuje się do przekazania towaru kurierowi w terminie do 1 dnia roboczego (w przypadku odbioru osobistego) lub do 3 dni roboczych (w przypadku przesyłki kurierskiej), od poprawnego złożenia zamówienia lub, w przypadku braku towaru lub niemożliwości zrealizowania zamówienia, do poinformowania Klienta o braku towaru lub niemożliwości zrealizowania zamówienia w takim terminie. Dni robocze liczone są od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni uznanych ustawowo za wolne od pracy.

 7. Faktura VAT marża wysyłana jest w ciągu 14 dni od dostawy towaru na adres podany przy składaniu zamówienia. W przypadku braku dokumentu należy zgłosić takie zdarzenie w celu uzupełnienia braków.

 8. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać w obecniści kuriera wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, Fi Design Studio Agnieszka Jangrot-Waszczak zaleca sporządzić protokół szkodowy.

 9. Dostawy realizowane są standardowo na terenie Polski, a po specjanym uzgodnieniu co do formy płatności i kosztów dostawy również poza terenem Polski.
 10. Towar zamówiony w galerii internetowej www.art-obrazy.com dostarczany jest za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników.
 11. Na czas otrzymania przesyłki składa się:
  1. czas realizacji zamówienia (forma płatności, spakowanie paczki)
  2. czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.
 12. Przy każdym zamówieniu do klienta jest wysyłana informacja o przewidywanym czasie dostawy towaru.
 13. Całkowity termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych od dnia prawidłowego złożenia zamówienia.
 14. Jeżeli nie ustalono inaczej, Fi Design Studio Agnieszka Jangrot-Waszczak, wydaje towar nie później niż trzy dni robocze od dnia zawarcia umowy (po dokonaniu przez Kliena płatności na konto Fi Design Studio Agnieszka Jangrot-Waszczak, zamówienie jest uznawane za prawidłowo złożone, a umowa została zawarta, a zamówienie zostanie zrealizowane)
 15. W zależności od rodzaju wybranej przez Klienta opcji dostawy (standardowa, lub odbiór osobisty), Fi Design Studio Agnieszka Jangrot-Waszczak zobowiązuje się do przekazania towaru kurierowi w terminie do 1 dnia roboczego (w przypadku odbioru osobistego) lub do 3 dni roboczych (w przypadku przesyłki kurierskiej), od poprawnego złożenia zamówienia lub, w przypadku braku towaru lub niemożliwości zrealizowania zamówienia, do poinformowania Klienta o braku towaru lub niemożliwości zrealizowania zamówienia w takim terminie. Dni robocze liczone są od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni uznanych ustawowo za wolne od pracy.
 16. Faktura VAT marża wysyłana jest w ciągu 14 dni od dostawy towaru na adres podany przy składaniu zamówienia. W przypadku braku dokumentu należy zgłosić takie zdarzenie w celu uzupełnienia braków.
 17. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać w obecniści kuriera wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, Fi Design Studio Agnieszka Jangrot-Waszczak zaleca sporządzić protokół szkodowy.
 18. Dostawy realizowane są standardowo na terenie Polski, a po specjanym uzgodnieniu co do formy płatności i kosztów dostawy również poza terenem Polski.

KOSZT DOSTAWY

 1. Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy i płatności i wynosi: w

  1. przypadku odbioru osobistego w galerii – 0,00 PLN brutto;

  2. w przypadku przesyłki standardowej kurierem (na terenie Polski) i płatności przelewem – 0,00 PLN brutto;

  3. w przypadku przesyłki standardowej kurierem (na terenie Polski) i płatności przy odbiorze (za pobraniem) – koszt przesyłki jest kalkulowany indywidualnie.

  4. w przypadku przesyłki niestandardowej (poza terenem Polski) i płatności przelewem – koszt przesyłki jest kalkulowany indywidualnie.

FORMY PŁATNOŚCI

 • Płatność za towar może być dokonywana przez klienta:
  1. Przed wydaniem towaru klientowi:
   1. Przelewem na rachunek bankowy
    Fi Design Studio Agnieszka Jangrot-Waszczak
    ING BANK ŚLĄSKI SA
    95 1050 1360 1000 0090 9657 1261
  2. W momencie odbioru towaru:
   1. Za pobraniem: zapłata następuje do rąk kuriera przy odbiorze przesyłki kurierskiej
 • Fi Design Studio Agnieszka Jangrot-Waszczak może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu potwierdzonym przez Fi Design Studio Agnieszka Jangrot-Waszczak, jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności.
 • W przypadku wybrania sposobu płatności – przelewem, Klient powinien uiścić zapłatę niezwłocznie, a w przypadku płatności za pobraniem - przy odbiorze.
 • Uwaga! Nasza galeria nigdy nie wyśle do Klienta emaila z informacją, iż zmieniło się konto do wpłaty. Jeśli Klient otrzyma takiego maila – nie należy dokonywać wpłaty, czy też odpowiadać na niego, należy przesłać niezmieniony e-mail na nasz adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARU PRZEZ KONSUMENTA

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru w terminie 30 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować www.art-obrazy.com galerię internetową należącą do Fi Design Studio Agnieszka Jangrot-Waszczak, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

 4. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który może wydrukować i wypełnić. Jednak nie jest to obowiązkowe. Formularz odstąpienia od umowy udostępniany jest na życzenie Klienta.

 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Fi Design Studio Agnieszka Jangrot-Waszczak zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Fi Design Studio Agnieszka Jangrot-Waszczak, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Fi Design Studio Agnieszka Jangrot-Waszczak została poinformowana o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.

 7. Zwrot płatności zostanie dokonany przelewem na konto wskazane przez Klienta. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 8. Fi Design Studio Agnieszka Jangrot-Waszczak może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 9. Rzeczy należy odesłać na adres:

ul. Pawia 19

41-209 SOSNOWIEC

tel: +48 511 351 118, +48 501.457.463

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
od poniedziałku do piątku - godziny do uzgodnienia

, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Fi Design Studio Agnieszka Jangrot-Waszczak o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 1. Klient jest zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ww. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

 2. Klient może także zwrócić rzecz osobiście w Fi Design Studio Agnieszka Jangrot-Waszczak

 3. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 4. Fi Design Studio Agnieszka Jangrot-Waszczak nie stosuje polityki towarów zastępczych.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 1. Adresat Fi Design Studio Agnieszka Jangrot-Waszczak, ul. Kolejowa 36, 42-512 Psary, Polska, NIP: 625-218-76-27, tel: +48 511 351 118, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 2. Data
 3. Ja/My…………………………………….. niniejszym informuję/informujemy………………………. o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży i dostawy następujących parc: ……………….……..
 4. Data zawarcia umowy ……………….., data odbioru pracy …………………………
 5. Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………………………..
 6. Adres konsumenta(-ów)…………………
 7. Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

REKLAMACJE I GWARANCJA JAKOŚCI GWARANCJA JAKOŚCI

 1. Należy bezwzględnie zachować dowód zakupu Produktu wydany przez Sprzedawcę oraz załączyć wskazany dokument w przypadku reklamowania towaru w oparciu o gwarancję udzieloną przez Fi Design Studio Agnieszka Jangrot-Waszczak

 2. Niniejsza gwarancja jakości ma zastosowanie do towarów nabywanych na podstawie umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Fi Design Studio Agnieszka Jangrot-Waszczak, a Klientami.

 3. Fi Design Studio Agnieszka Jangrot-Waszczak udziela Klientowi gwarancji jakości i oryginalności na produkty wykonywane indywidualnie przez artystów, adekwatnie do rodzaju użytych materiałów i techniki wykonania produktu.

 4. Uprawnienia Klienta z tytułu udzielonej Gwarancji wygasają automatycznie: w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełniania lub wymiany towaru lub którejkolwiek z jego części przez Klienta lub podmiot inny niż Fi Design Studio Agnieszka Jangrot-Waszczak; w przypadku eksploatacji towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz wskazówkami Fi Design Studio Agnieszka Jangrot-Waszczak i; w przypadku gdy uszkodzenia lub wady towaru powstały na skutek: szkodliwego promieniowania, jakiegokolwiek urazu mechanicznego.

 5. Zgłoszenie wady towaru przez Klienta i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą otrzymania przez Fi Design Studio Agnieszka Jangrot-Waszczak oświadczenia Klienta o zgłoszeniu wady towaru oraz wadliwego towaru. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Fi Design Studio Agnieszka Jangrot-Waszczak, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta. Fi Design Studio Agnieszka Jangrot-Waszczak rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. W przypadku konieczności wysłania wadliwego towaru do renowacji okres rozpatrywania zgłoszenia gwarancyjnego może zostać wydłużony do 28 dni roboczych.

 6. Sposób dostarczenia towaru do naprawy gwarancyjnej:
  Klijent detaliczny galerii internetowej jest zobowiązany wysłać dzieło na koszt Fi Design Studio Agnieszka Jangrot-Waszczak za pośrednictwem kuriera przysłanego przez Fi Design Studio Agnieszka Jangrot-Waszczak, pod wskazany wcześniej przez Klienta adres.

 7. W przypadku, gdy w toku analizy zasadności reklamacji i oględzin wadliwego towaru lub jego części, Fi Design Studio Agnieszka Jangrot-Waszczak stwierdzi, iż naruszono warunki udzielonej Gwarancji, w szczególności towar lub jego części zostały zmodyfikowane w zakresie właściwości fizycznych lub prawnych, Fi Design Studio Agnieszka Jangrot-Waszczak poinformuje o tym Klienta, zwracając Klientowi wadliwy towar na jego koszt i ryzyko, a Klient zobowiązany jest do pokrycia poniesionych przez Fi Design Studio Agnieszka Jangrot-Waszczak kosztów.

 8. Fi Design Studio Agnieszka Jangrot-Waszczak nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczego towaru na czas trwania procedury reklamacyjnej.

 9. Wadliwy towar Klient powinien dostarczyć Fi Design Studio Agnieszka Jangrot-Waszczak w oryginalnym, opakowaniu, w którym towar został odebrany przez Klienta, wraz ze wszystkimi elementami dostarczonymi Klientowi. Wadliwy towar Klient może dostarczyć w opakowaniu zastępczym, które będzie zapewniało odpowiedni poziom ochrony towaru podczas transportu.

 10. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego względem sprzedawcy towaru konsumpcyjnego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 11. Fi Design Studio Agnieszka Jangrot-Waszczak – REKLAMACJE

ul. Pawia 19

41-209 SOSNOWIEC

tel: +48 511 351 118, +48 501.457.463

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
od poniedziałku do piątku - godziny do uzgodnienia

REKLAMACJE

 1. Przedmiotem sprzedaży są dzieła nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wad produktów Fi Design Studio Agnieszka Jangrot-Waszczak ponosi odpowiedzialność za wady.

 2. Jeżeli zakupiony towar zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Fi Design Studio Agnieszka Jangrot-Waszczak. Zgłoszona wada towaru podlega weryfikacji przez Fi Design Studio Agnieszka Jangrot-Waszczak, która stwierdzi czy wada towaru istniała w chwili jego wydania.

 3. Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe;

 4. Klient wysyła informację o występującej wadzie towaru na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Klient otrzyma wiadomość mailową, w której znajdować się będą szczegóły postępowania reklamacyjnego.

 5. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport.

 6. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.

 7. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zawarcia umowy (np. kserokopię dokumentu sprzedaży) W przypadku ich braku Fi Design Studio Agnieszka Jangrot-Waszczak rozpatruje reklamację, o ile sprzedaż towaru zostanie potwierdzona w Fi Design Studio Agnieszka Jangrot-Waszczak. Sposób dostarczenia towaru w ramach reklamacji:

  1. Dostarczenie towaru jest bezpłatne; klient powinien wysłać dzieło na koszt Fi Design Studio Agnieszka Jangrot-Waszczak za pośrednictwem kuriera podstawionego przez Fi Design Studio Agnieszka Jangrot-Waszczak, pod wskazany wcześniej przez Klienta adres.

 8. Jeżeli towar nie zostanie odebrany po zakończeniu procedury reklamacyjnej, Fi Design Studio Agnieszka Jangrot-Waszczak uprawniona jest do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie towaru.

 9. Fi Design Studio Agnieszka Jangrot-Waszczak rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia.

 10. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z informacją o niezasadności reklamacji.

REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA

 1. Klient może zrezygnować z zamówienia.

 2. Klient ma możliwość samodzielnego anulowania zamówienia, poprzez wysłanie wiadomości poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie lub kontakt z Fi Design Studio Agnieszka Jangrot-Waszczak.

POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 1. Do każdego zakupionego dzieła dołączony jest faktura VAT. Fi Design Studio Agnieszka Jangrot-Waszczak nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych Klienta.

 2. W kontaktach z klientem, Fi Design Studio Agnieszka Jangrot-Waszczak korzysta z urządzeń służących do porozumiewania się na odległość (w tym e-mail, telefon).

 3. Fi Design Studio Agnieszka Jangrot-Waszczak ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).

 4. Fi Design Studio Agnieszka Jangrot-Waszczak ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy. Zasady odpowiedzialności zawarte są w Kodeksie cywilnym.

 5. Fi Design Studio Agnieszka Jangrot-Waszczak informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur regulowane są przez odrębne przepisy (np. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, Dz.U.2001.4.25 ze zm.).

 6. W stosunku do sprzedaży towarów niekonsumpcyjnych sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

 7. W rozumieniu art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), Fi Design Studio Agnieszka Jangrot-Waszczak nie zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną

 8. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) informujemy, że umieszczanie przez klienta na stronach internetowych naszej galerii jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.

 9. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.art-obrazy.com

 10. Regulamin galerii internetowej Fi Design Studio Agnieszka Jangrot-Waszczak nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona używa plików cookies. Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie  plików cookies. Zapoznaj się z naszą   POLITYKĄ PRYWATNOŚCI